Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Wielkopolski. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2023 do 2026 roku Zarząd Oddziału Wielkopolskiego stanowią:

Prezydium Zarządu:
Prezes Grzegorz Bosy
Wiceprezes Elżbieta Chojenka
Wiceprezes prof. Marek Cieślak
Sekretarz Leszek Lewandowicz
Skarbnik Grażyna Filipiak

Członkowie:
prof. Wiktor Gabrusewicz
Aleksandra Grocholewska
Tomasz Lach
Łukasz Motała
dr Ryszard Orpel

W skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Oddziałów tj.:
Elżbieta Banicka - O Gniezno
Andrzej Urbaniak - O Kalisz
Urszula Kaczmarek - O Leszno
Zenon Czysty - O Ostrów Wlkp
Teresa Kamińska - O Piła
Beata Szlachetka - O Poznań
Janina Grzelak-Jońska - O Turek

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2023 – 2026:

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Maria Górska
Z-ca Przewodniczącego - Anna Kozikowska
Członek - Maria Manikowska

Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Roman Sroczyński
Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Sobiak
Członek - Janina Kulas

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219