Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Wielkopolski. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Oddziału Wielkopolskiego stanowią:

Prezydium Zarządu:
Prezes prof. Wiktor Gabrusewicz
Wiceprezes Grzegorz Bosy
Wiceprezes dr Ryszard Orpel
Sekretarz Leszek Lewandowicz
Skarbnik Grażyna Filipiak

Członkowie:
dr hab. Marek Cieślak
Piotr Hans
Tomasz Lach
Łukasz Motała

W skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Oddziałów Terenowych tj.:
Teresa Gruzik - OT Gniezno
Andrzej Urbaniak - OT Kalisz
Kazimierz Zając - OT Konin
Urszula Kaczmarek - OT Leszno
Zenon Czysty - OT Ostrów Wlkp
Zbigniew Ozgowicz - OT Piła
Danuta Rasz - OT Poznań
Janina Grzelak-Jońska - OT Turek

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Maria Górska
Z-ca Przewodniczącego - Anna Kozikowska
Członek - Maria Manikowska

Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Roman Sroczyński
Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Sobiak
Członek - Andrzej Trawiński

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219