Na różnego rodzaju Zjazdach SKwP dużo mówi się o braku lub małej liczbie młodych ludzi w kręgach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Na początku 2004 roku Nasz Kolega - Rafał Wawrowski - zaproponował działania mające na celu poszerzenie kręgu członków Stowarzyszenia o osoby młode, dopiero wchodzące do zawodu. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnością tak Prezesa Oddziału Wielkopolskiego, jak i Oddziału Terenowego w Poznaniu.

I tak w kwietniu 2004 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, które zapoczątkowało istnienie KLUBU MŁODYCH KSIĘGOWYCH.

Głównym celem Klubu jest zainteresowanie młodych adeptów zawodu tajnikami praktyki rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Dzięki uczestniczeniu w Klubie osoby dopiero wchodzące do zawodu mają możliwość wzbogacić swoją wiedzę nabytą w szkole o praktyczne zagadnienia występujące w pracy księgowego, doradcy czy finansisty. Klub stara się wprowadzić młodych do zawodu, tak aby nie czuli się obco w gąszczu problemów stawianych przed osobami pracującymi w zawodzie.

Klub Młodych Księgowych zapewnia możliwość rozwoju, poszerzenia wiedzy praktycznej oraz zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi w rachunkowości, finansach i podatkach.

Klub Młodych Księgowych ma na celu:

 • rozpowszechnianie rachunkowości, jako systemu informacyjno-kontrolnego (od rachunkowości finansowej poprzez podatkową, branżowe do zarządczej),
 • przekazywanie wiedzy o międzynarodowych regulacjach dotyczących rachunkowości i podatków,
 • popularyzację zagadnień z zakresu analizy finansowej i finansów,
 • rozwiązywanie nurtujących pytań z zakresu rachunkowości i podatków,
 • zapoznanie się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy działu księgowości, jak i wspomagających zarządzanie.

Dodatkowym celem przyświecającym powstaniu Klubu było skupienie młodych w jednej organizacji, dzięki czemu zostanie stworzona płaszczyzna do integracji młodych osób pochodzących z różnych uczelni, pracujących w różnych firmach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

Dzięki uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez Klub Młodych Księgowych jego członkowie osiągają wiele pozytywnych korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami i uwagami.
 • Okazja na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Cię problemy zawodowe.
 • Szansa pogłębienia swojej wiedzy dzięki zapraszanym prelegentom z wieloletnim doświadczeniem.
 • Sposób na zapoznanie się z nowymi przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
 • Możność poznania procesu organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie.
 • Sprzyjająca okoliczność na zjednoczenie się z szeroką grupą osób mających kwalifikacje w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.

Zapraszam wszystkich chętnych do wstąpienia w poczet członków Klubu Młodych Księgowych.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219