ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480

tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

Dyrektor
Mariusz Noworyta
tel. 61 8630 480
sekretariat@skwp.poznan.pl

Dział Szkolenia

sprawy związane z fakturami i dofinansowaniem szkoleń

Monika Białek - St. specjalista d/s szkoleń
tel. 61 8630 480 wew. 21
monika.bialek@skwp.poznan.pl
faktury@skwp.poznan.pl

sprawy szkoleniowe

Małgorzata Jakubowicz - Specjalista d/s szkoleń
tel. 61 8630 480 wew. 22
malgorzata.jakubowicz@skwp.poznan.pl

Zuzanna Strauchmann - Specjalistka d/s szkoleń
tel. 61 8630 480 wew. 16
zuzanna.strauchmann@skwp.poznan.pl

Justyna Dębowska - Specjalista d/s szkoleń online
tel. 61 8630 480 wew. 23
justyna.debowska@skwp.poznan.pl

Dział Księgowości
Agnieszka Trzybińska-Białek - Gł. księgowy
tel. 61 8630 482
ksiegowosc@skwp.poznan.pl

Joanna Zawadzka -Specjalista d/s księgowości
tel. 61 8630 482
joanna.zawadzka@skwp.poznan.pl

Dział Administracji (wynajem sal)
Sławomir Warkocki - Specjalista ds. administracji
tel. 61 8630 480 wew.14
slawomir.warkocki@skwp.poznan.pl

ODDZIAŁY Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219