ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630-480

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

Dyrektor
Mariusz Noworyta - tel. 61 8630 480, sekretariat@skwp.poznan.pl

Dział Szkolenia
Monika Białek - Specjalista d/s szkoleń - tel. 61 8630 480, monika.bialek@skwp.poznan.pl - sprawy związane z fakturami i dofinansowaniem szkoleń
Janina Kulas - Specjalista d/s szkoleń - tel. 61 8630 480 wew. 11, janka.kulas@skwp.poznan.pl
Małgorzata Jakubowicz - Specjalista d/s szkoleń - tel. 61 8630 480 wew. 22, malgorzata.jakubowicz@skwp.poznan.pl

Dział Księgowości
Agnieszka Trzybińska-Białek - Gł. księgowy - tel. 61 8630 482, ksiegowosc@skwp.poznan.pl
Halina Grzeszkowiak - Specjalista ds. rachunkowości - tel. 61 8630 482, ksiegowosc@skwp.poznan.pl

Dział Administracji - wynajem sal
Łukasz Szemberg - Specjalista d/s administracyjnych - tel. 61 8630 481,

lukasz.szemberg@skwp.poznan.pl

wynajem@skwp.poznan.pl

ODDZIAŁY Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219