1) Wpisowe

W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 60 zł.

2) Składka członkowska

Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 10 złotych miesięcznie (120 złotych rocznie).

Członkowie Oddziału Wielkopolskiego będący emerytami, rencistami lub studentami (do 26 roku życia) mogą skorzystać ze zniżki w opłacaniu składek. Minimalna składka dla tych osób wynosi 24 zł rocznie. Aby skorzystać ze zniżki należy złożyć oświadczenie i dokonywać jego aktualizacji w razie zaistnienia zmian w uprawnieniach do zniżki.

Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (w Oddziale SKwP, przelewem na konto), o dowolnej częstotliwości (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).

Zapłacona składka członkowska może być w całości odliczona od ceny szkolenia lub kursu, w którym uczestniczy członek Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, jako dodatkowa obniżka ceny.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219