Klub Księgowych Seniorów powołany został uchwałą  nr 17/Z/2012 w dniu 15 maja 2012r. przez Zarząd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Celem Klubu jest:

  1. Utrzymywanie kontaktów koleżeńskich z osobami, które swój okres aktywności zawodowej wypełniły lub wypełniają pracą w dziedzinie rachunkowości i są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
  2. Wymiana doświadczeń nabytych i nabywanych w okresie pracy zawodowej.
  3. Pozyskiwanie bieżących informacji o rozwoju systemów informatycznych rachunkowości stosowanych w praktyce.
  4. Zapoznawanie się ze zmianami wprowadzanymi w ustawie o rachunkowości.
  5. Organizowanie i przeprowadzanie dyskusji na temat statusu księgowego.
  6. Wnioskowanie kierunków działań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w zakresie podnoszenia rangi i prestiżu zawodu księgowego.
  7. Udzielanie członkom Klubu konsultacji z dziedziny rachunkowości.
  8. Organizowanie odczytów z różnych dziedzin prawa.
  9. Podejmowanie działań oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych, organizowanie wycieczek krajoznawczych.

Do Klubu Księgowych Seniorów  Klubu Seniora zapraszamy osoby, które ukończyły 60 lat i są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Księgowych  Seniorów, a jesteś już członkiem Oddziału Terenowego SKwP w Poznaniu wystarczy przesłać zgłoszenie.

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Księgowych Seniorów, a nie jesteś jeszcze członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wysłania zgłoszenia przystąpienia do Klubu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@skwp.poznan.pllub przesłać pocztą: ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219