Idea

Ideą Klubu Biur Rachunkowych jest stworzenie w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce platformy wymiany doświadczeń pomiędzy osobami usługowo zajmującymi się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Problemy, z jakimi stykają się te osoby, w swojej codziennej pracy, wymagają znajomości zagadnień nie tylko z zakresu rachunkowości i podatków, ale także z szeregu innych dziedzin niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Księgowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, są dla przedsiębiorców nie tylko osobami prowadzącymi księgi oraz sporządzającymi zeznania czy deklaracje, ale także doradcami, którzy pomagają im właściwie poruszać się w gąszczu przepisów. 

Specyfika biur rachunkowych powoduje, że comiesięczne spotkaniadla wszystkich Członków Oddziału Terenowego SKwP w Poznaniu nie zaspokajały potrzeb zgłaszanych przez właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Osoby te potrzebują spotkań we własnym gronie, w ramach których poruszone zostaną kwestie występujące w ich działalności, spotkań na których poruszane będą zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, windykacji należności, organizacji pracy biur rachunkowych czy kontaktów interpersonalnych z klientami. Konieczne jest również omawianie tematów stanowiących meritum zakresu działalności biur, a więc zmian w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych, skomplikowanych operacji gospodarczych, sporządzania różnego rodzaju sprawozdań, zagadnień kadrowo-płacowych. 

Klub Biur Rachunkowych działa przy Oddziale Terenowym SKwP w Poznaniu. Przewodniczącym Klubu jest Pani Beata Szlachetka.

Spotkania Klubu

Spotkania odbywają się w raz w miesiącu, zazwyczaj we wtorek o godz. 17.00 w Centrum Edukacji Oddziału Wielkopolskiego SKwP ul. Ziębicka 18, Poznań.

Tematy poruszane na poszczególnych spotkaniach są efektem zapotrzebowania zgłaszanego przez członków Klubu.

Do tej pory tematami spotkań było:

  • Skuteczne dochodzenie roszczeń
  • Analiza rynku oprogramowania dla biur rachunkowych
  • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ochrony srodowiska
  • Biura rachunkowe wobec obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - pełna zgodność, czy nieuświadomione ryzyko?
  • Ceny transferowe - zarys obowiązków
  • Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Żądania komorników dotyczące udzielania informacji – prawa i obowiązki biur rachunkowych

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Biur Rachunkowych, a jesteś już członkiem Oddziału Terenowego SKwP w Poznaniu wystarczy przesłać zgłoszenie.

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Biur Rachunkowych, a nie jesteś jeszcze członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wysłania zgłoszenia przystąpienia do Klubu.

Zgłoszenia, jak i propozycje tematów i kierunków rozwoju Klubu prosimy kierować na adres: kbr@skwp.poznan.pl

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219