TEMATYKA SPOTKAŃ dobierana jest według zainteresowań i sugestii członków Klubu. Klub Młodych ma być Klubem, w którym realizowane są pomysły członków, dlatego też każdy członek ma wpływ na tematykę spotkań. Bardzo często propozycje członków Klubu są inspiracją tematu odczytu organizowanego dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ uzależniona jest od aktywności i zgłaszanych problemów.

W chwili obecnej proponowane są następujące TERMINY SPOTKAŃ:

 • Comiesięczny odczyt odbywający się w ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00.

Spotkania te stały się już tradycją w Oddziale Terenowym SKwP w Poznaniu. Od kilkunastu lat w okresie od września do czerwca organizowane są spotkania, na których poruszane są problemy pozostające w kręgu zainteresowań wszystkich członków Stowarzyszenia.

Dzięki uczestniczeniu w tych odczytach, członkowie Klubu Młodych spotykają się z szeroką grupą członków, co pozwala na integrację ze środowiskiem księgowych, niezależnie od wieku.
W trakcie tych spotkań istnieje także możliwość spotkania się w gronie Klubu Młodych i porozmawiania na interesujące nas tematy.

 • Niezależnie od powyższych odczytów organizowane są spotkania, na które zapraszani są członkowie Klubu Młodych Księgowych i na których poruszane są problemy nurtujące młodych księgowych. Termin ustalany jest po uprzednim uzgodnieniu z członkami Klubu, tak aby maksymalnie ograniczyć możliwość kolidowania z innymi obowiązkami. Spotkania odbywają się zazwyczaj w czwartek ok. godz. 17.30.
 • Podejmowane będą także inne formy spotkań mające na celu bliższą integrację młodych. Spotkań niekoniecznie tylko na tematy czysto zawodowe, ale dających okazję bliżej się poznać. Spotkań, w formie mniej oficjalnej - towarzyskiej, dzięki którym przestaniemy być dla siebie zupełnie obcy. Dzięki którym nie będziemy anonimowymi członkami, ale znajomymi z Klubu Młodych, których zna się nie tylko z widzenia.

O wszystkich spotkaniach Klubu Młodych Księgowych członkowie Klubu informowani są drogą mailową. Dodatkowo informacja o terminie i temacie spotkania umieszczana jest na stronie internetowej.

 • 1 marca 2018 - Odwrotne obciążenie - sytuacje, w których kupujący rozlicza podatek VAT (WNT, import usług, elektronika, budowlanka) - obowiązki, deklaracje, dokumentacja.
 • 8 luty 2018 - Sztuka efektywnej komunikacji w miejscu pracy
 • 11 stycznia 2018 – Wydatki właściciela firmy a koszty uzyskania przychodu - co może być kosztem, a co nie
 • 7 grudnia 2017 – Jak wykorzystać swój potencjał w pracy?
 • 9 listopada 2017 – Samochód w działalności gospodarczej - zakup, sprzedaż, wprowadzenie, wycofanie, wydatki w świetle ustaw podatkowych i VAT
 • 5 października 2017 – Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • 25 maja 2017 – Warsztaty pokazowe fotografii
 • 27 kwietnia 2017 – Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych oraz inne obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych wraz z praktycznymi problemami
 • 23 lutego 2017 – Czynności związane z zakończeniem roku podatkowego dla prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów
 • 2 lutego 2017 – Warsztaty pokazowe z kaligrafii
 • 24 listopada 2016 – Wartości niematerialne i prawne – różnice między prawem podatkowym a bilansowym
 • 27 października 2016 – Leasing – spojrzenie rachunkowe
 • 29 września 2016 – Podróże służbowe w aspekcie podatkowym
 • 19 maja 2016 – warsztaty komputerowe z obsługi programu „Płatnik”
 • 11 maja 2016 – konferencja „Zawód księgowego – droga do sukcesu”
 • 7 kwietnia 2016 – warsztaty komputerowe z obsługi programu „Płatnik”
 • 25 lutego 2016 – Skorygowana cena nabycia w teorii i praktyce
 • 21 stycznia 2016 – spotkanie na temat problemów zawodowych członków Klubu
 • 3 grudnia 2015 – Środki trwałe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • 9 listopada 2015 – spotkanie na temat problemów zawodowych członków Klubu
 • 22 października 2015 – Inwentaryzacja - metody, terminy, organizacja procesu
 • 21 maja 2015 – Rozrachunki – klasyfikacja, wycena, znaczenie
 • 21 kwietnia 2015 – Podatek dochodowy od osób prawnych – przychody i koszty
 • luty – kwiecień 2015 – warsztaty z obsługi programu Excel
 • 15 stycznia 2015 – ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych
 • 4 grudnia 2014 – Zamknięcie roku i współpraca z biegłym rewidentem - doświadczenia i wskazówki praktyczne
 • 30 października 2014 – podstawy podatku VAT cz. II
 • 2 października 2014 – podstawy podatku VAT cz. I
 • 16 czerwca 2014 - spotkanie dotyczące zagadnieniom związanym z ustaleniem kosztu wytworzenia
 • 8 maja 2014 - spotkanie o „tajemnicach” kręgu kosztów
 • 3 kwietnia 2014 - spotkanie poświęcone problemom rozliczania kosztów
 • 6 lutego 2014 - trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu „ABC przedsiębiorcy” dotyczące odpowiedzi na pytanie Czy każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem? oraz przepisom dotyczącym kas fiskalnych
 • 12 grudnia 2013 - drugie spotkanie z cyklu „ABC przedsiębiorcy” poświęcone rodzajom prowadzonej dokumentacji rachunkowej, formom opodatkowania przedsiębiorcy  oraz obowiązkom i prawom przedsiębiorcy wobec ZUS
 • 9 października 2013 - rozpoczął się cykl trzech spotkań „ABC przedsiębiorcy” omawiających najważniejsze aspekty związane z otwarciem działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie dotyczyło wyboru formy prawnej działalności gospodarczej, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (numer PKD) oraz adresu przedsiębiorstwa
 • 6 czerwca 2013 - spotkanie dotyczące wskazówek na temat prowadzenia rozmów o pracę oraz  oczekiwań rynku w stosunku do księgowych na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej
 • 24 kwietnia 2013 - spotkanie poświęcone funkcjonowaniu Zespołu 0 planu kont – Aktywa trwałe
 • 26 kwietnia 2012 - Prawa i obowiązki podatnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym
 • 26 stycznia 2012 - Księgowy ukryty wróg czy sprzymierzeniec w walce z nadużyciami
 • 24 listopada 2011 - spotkanie na temat optymalizacji podatkowej
 • 18 października 2011 - spotkanie na temat cen transferowych
 • 9 czerwca 2011 - spotkanie, z okazji Dnia Księgowego, na temat optymalizacji podatkowej
 • 19 maja 2011 - spotkanie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i roli rachunkowości w jej wdrażaniu
 • 11 kwietnia 2011 - spotkanie integracyjne w klubie bilardowym, czytaj więcej >>
 • 31 marca 2011 - spotkanie na temat 15 zasad zarządzania ryzykiem nadużyć
 • 27 stycznia 2011 - spotkanie na temat sposobów dokonywania nadużyć gospodarczych
 • 9 grudnia 2010 - spotkanie integracyjne w Teatrze Nowym, czytaj więcej >>
 • 28 października 2010 – Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w firmie - tylko modne hasło czy biznesowa konieczność?
 • 25 luty 2010 – prelekcja dotycząca strategicznego zarządzania kosztami.
 • 26 listopad 2009 - spotkanie na temat możliwości uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie rachunkowości (księgowy, biegły rewident, audytor wewnętrzny, doradca podatkowy).
 • 7 kwiecień 2009 – spotkanie na temat „Jak zorganizować controlling w firmie?”
 • 5 listopad 2008 - spotkanie na temat Rachunku kosztów działań
 • 15 maj 2008 - spotkanie z psychologiem poświęcone zagadnieniom związanym z efektywnym poszukiwaniem pracy i  właściwym przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

CYKL SPOTKAŃ – „POZNAJ LEPIEJ ZAKŁADOWY PLAN KONT”

28 luty 2008 – Zakończenie cyklu spotkań z zakresu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont” – omówienie zespołu 8 planu kont

W ramach spotkań Klubu Młodych Księgowych prowadzony był cykl spotkań na temat zakładowego planu kont.
Celem spotkań było ukazanie problematyki związanej z prawidłowym funkcjonowaniem kont każdego z zespołów, charakterystyką aktywów i pasywów zawartych w poszczególnych zespołach planu kont, wyceną i właściwym dokumentowaniem operacji gospodarczych wpływających na funkcjonowanie kont danego zespołu.
Dzięki tym spotkaniom członkowie Klubu mieli okazję poznania wielu praktycznych zagadnień, poszerzenia wiedzy o sprawy, których nie znajdzie się w podręcznikach czy wzorcowych planach kont. Dzięki spotkaniu istniała możliwość poznania problemów „z życia wziętych”. Zawsze znajdzie się sposobność do zadania pytania, które rozwieją Wasze wątpliwości.
W ramach tego cyklu odbyło się 7 spotkań, które miały charakter wykładowo-konsultacyjny, na których zaproszony prelegent zaznajamiał przybyłych członków Klubu Młodych z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na prawidłowe i rzetelne przedstawienie danych kategorii bilansowych lub wynikowych w sprawozdaniach finansowych. Uczestnikom przedstawiane były bardzo cenne uwagi, a duża część spotkania dotyczyła kwestii, które nurtowały uczestników spotkania. Możliwość zadawania pytań pozwalała uczestnikom na zweryfikowanie lub ugruntowanie swojej wiedzy z zakresu przedstawianego problemu.

 • 6 grudzień 2007 – Dzień Młodych Księgowych z okazji organizowanego przez Oddział Wielkopolski Światowego Tygodnia Księgowości
 • 18 październik 2007 – Spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont” – zespół 6 i 7 planu kont
 • 19 kwiecień 2007 – Problematyka zespołu 4 i 5 planu kont – spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”
 • 14 grudzień 2006 – kontynuacja cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”, tym razem dotycząca zespołu 3 – Materiały i towary
 • 25 październik 2006 – kolejne spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”, tym razem na temat zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia
 • 31 styczeń 2006 – Zespół 1 Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe – spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont”
 • 22 listopad 2005 – pierwsze spotkanie z cyklu „Poznaj lepiej zakładowy planu kont” na temat zespołu 0 – Aktywa trwałe
 • 27 wrzesień 2005 – spotkanie organizacyjne
 • 28 luty 2005 – spotkanie z doradcą podatkowym p. Piotrem Jańczakiem
 • 27 styczeń 2005 – spotkanie z Prezesem Oddziału Regionalnego KIBR w Poznaniu p. Maciejem Ostrowskim
 • 28 wrzesień 2004 – VI Dyrektywa UE a VAT
 • 30 czerwiec 2004 – Implementacja dyrektyw UE do prawa krajowego
 • 28 kwiecień 2004 – spotkanie inauguracyjne

Dodatkowo wiele tematów zaproponowanych przez członków Klubu Młodych zostało realizowanych jest na comiesięcznych odczytach organizowanych dla członków Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu. Dzięki temu członkowie Klubu mają okazję zintegrować się ze środowiskiem osób skupionych wokół Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto ogół członków może przekonać się, że młodzi księgowi mają bardzo ciekawe pomysły, które interesują wszystkich niezależnie od wieku i doświadczenia.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219