W strukturze organizacyjnej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działają następujące placówki kształcenia ustawicznego:

1) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Gnieźnie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
2) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Kaliszu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
3) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Koninie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
4) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Lesznie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
5) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Ostrowie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
6) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Centrum Edukacji
7) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
8) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Turku Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu

Poniżej znajdują się statuty powyższych placówek zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219