Wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, a także satysfakcji z pracy

w Dniu Księgowego

Wszystkim Księgowym
życzy
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219