Etyczne biuro rachunkowe

Do dnia 9 sierpnia 2014 r. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów albo certyfikat księgowy Ministra Finansów. Od 8 lat wystarczy posiadać tylko zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC.

Zawód księgowego jest charakterem zbliżony do zawodów zaufania publicznego - od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Luka po państwowych uprawnieniach musiała więc zostać uzupełniona. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i pracodawców Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) wprowadziło w 2009 roku certyfikację zawodu księgowego. Na każdym z czterech stopni (księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy, dyplomowany księgowy) Stowarzyszenie wydaje odpowiedni certyfikat gwarantując, że legitymująca się nim osoba posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie potwierdzone egzaminem oraz – w przypadku najwyższego poziomu certyfikacji, czyli dyplomowanego księgowego  – odpowiednią liczbę godzin na szkoleniach i kursach realizowanych w ramach obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Czy zatem certyfikat SKwP jest gwarancją, że wybrane przez przedsiębiorcę biuro będzie profesjonalne i etyczne? Czy może przed podpisaniem umowy o współpracę należy przeanalizować jeszcze inne kwestie?

Kompetentny księgowy

– Przedsiębiorcy szukając odpowiedniego dla siebie biura rachunkowego, często w pierwszym odruchu pytają bardziej doświadczonych znajomych o rekomendację takich usług – wyjaśnia Sylwia Rzepka, członkini Klubu Biur Rachunkowych przy Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. – To z pewnością dobry początek, ale warto pamiętać, że różne działalności wymagają odmiennych kompetencji ze strony biura rachunkowego i pracujących tam osób. Przed wizytą we wstępnie wybranym biurze warto przygotować się do spotkania. Na pewno należy sprawdzić stronę internetową biura rachunkowego i zajrzeć do jego kanałów w mediach społecznościowych. Już sam sposób komunikacji może wiele powiedzieć o księgowej czy księgowym. Na korzyść może przemawiać np. regularnie prowadzony blog, w którym pojawiają się porady, interesujące zagadnienia czy wyjaśnienia przepisów. Taki sposób komunikacji świadczy o otwartości, dociekliwości, chęci bycia ekspertem w swojej dziedzinie – wyjaśnia Sylwia Rzepka.

Choć zawód księgowego nie znajduje się na liście zawodów zaufania publicznego, to jednak bez zaufania trudno mówić o dobrej współpracy przedsiębiorcy z biurem rachunkowym obsługującym jego lub jej firmę.

– Koniecznie trzeba sprawdzić w internecie opinie o podmiocie, któremu planuje się powierzyć prowadzenie księgowości. W następnej kolejności należy zweryfikować kompetencje oraz kwalifikacje właściciela biura rachunkowego. Właściciel jest bowiem twarzą swojej organizacji i jego postawa ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie biura, panującą tam atmosferę i relacje – zwraca uwagę Sylwia Rzepka.

Profesjonalizm, etyka, odpowiedzialność

Osoba wybrana przez przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych musi być odpowiedzialna – reprezentuje bowiem interesy klientów przed urzędami i innymi podmiotami administracji publicznej. Musi posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, aby swobodnie poruszać się w ekosystemie wzajemnych wpływów i zależności jaki panuje wśród przepisów związanych z podatkami i rachunkowością. Przede wszystkim jednak powinna być uczciwa i etyczna. Przedsiębiorcy powierzają jej swoje księgi rachunkowe, a od ich prawidłowego prowadzenia zależy bezpieczeństwo biznesu i jego właściciela.

– Ważne jest zatem, aby potrafiła ona identyfikować ryzyka i ostrzegać klienta przed niebezpiecznymi posunięciami. Zobowiązana jest przestrzegać tajemnicy, a w codziennych zadaniach być uczciwą, staranną i terminową. Biuro rachunkowe musi być profesjonalne od początku do końca – podkreśla Sylwia Rzepka.

Powyższe sformułowanie nie jest przesadą. Zdarzyć się może, że klient (z różnych względów) zakończy współpracę z danym biurem rachunkowym. Niezależnie od tego, powinno ono starannie przygotować całą dokumentację w taki sposób, aby kolejny podmiot nie miał problemów z kontynuacją obsługi. O jakości pracy biura świadczy także otwartość i chęć rozmowy z takim nowym podmiotem, który w pierwszym miesiącu obsługi może mieć wiele pytań dotyczących klienta.

Etyka na co dzień

Postępowanie zgodne z etyką zawodu księgowego to codzienny elementarz pracy księgowych. Wysoki poziom kultury osobistej, profesjonalizmu, uczciwość, obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności pozytywnie wpływają na status księgowego jako zawodu. Takiej postawy powinni oczekiwać przedsiębiorcy szukający biura rachunkowego do obsługi ich firmy.

– Dobre imię zawodu księgowych psują natomiast podmioty, które w złej wierze otwierają biura rachunkowe tylko po to, by czerpać korzyści finansowe od klientów, nie wykonując należycie swoich obowiązków. Dlatego tak ważne przed podjęciem współpracy jest wnikliwe sprawdzenie biura, na którego usługach przedsiębiorca będzie musiał polegać w przyszłości – podsumowuje księgowa z Klubu Biur Rachunkowych SKwP Poznań.

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219