Ze względu na pojawiające się publikacje wskazujące na wykonywanie przez księgowych (m.in. przez biura rachunkowe) usług doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień, a także na przygotowywanie lub składanie do prokuratury zawiadomień w tego rodzaju sprawach, uprzejmie prosimy osoby zainteresowane (członków SKwP – Oddział Wielkopolski w Poznaniu), które w praktyce zetknęły się z tego typu przypadkami, o kontakt biurem Oddziału (e-mail: poznan@skwp.pl)  Jeśli jest to możliwe, to prosimy również o kopie (skany) dokumentów związanych ze sprawą.

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219