Szanowni Państwo

Przekazujemy kolejny komunika dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 790,791 z 2020 r.)

daje możliwość wnioskowania na

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO DNIA 24.05.2020r.

Na podstawie w/w rozporządzeń dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuję również wtedy,

gdy nie ma niemożności zapewnienia opieki dziecku do lat 8 przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Z przepisu tego wynika że zasiłek będzie przysługiwał nie tylko w przypadku zamknięcia w/w placówek ale również gdy są one otwarte ale ich funkcjonowanie będzie ograniczone na przykład opieką nad zmniejszoną niż do tej pory ilością dzieci.

Dodatkowo ZUS wyjaśnia:

„Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał”.

Przypomnijmy, że:

  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wliczany jest do limitu 60 dni w roku, o którym mowa w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
  • Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy składa się do płatnika zasiłków tj. pracodawcy zleceniodawcy czy do ZUS w postaci specjalnego oświadczenia opracowanego przez ZUS.

Pozdrawiam
Magdalena Sobiak
Specjalista ds. kadr i płac
Wykładowca SKwP oddział Wielkopolskiego w Poznaniu

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219