W dniu 25 kwietnia 2012r. w Centrum Edukacji SKwP odbyła się konferencja „Skuteczne dochodzenie roszczeń oraz efektywne wykorzystanie prawa pracy w okresie kryzysu”, która zgromadziła ponad 80 uczestników, wśród których byli członkowie Stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy z Wielkopolski. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wielkopolski Związek Pracodawców.

Program konferencji kształtował się następująco:

I. Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu prof. dr hab. Wiktora Gabrusewicza oraz prezesa Wielkopolskiego Związku Pracowaców Jacka Silskiego.

II. Czynności zapobiegawcze w dochodzeniu roszczeń (mec. Krzysztof Szajek – radca prawny, wspólnik Kancelarii)
1. Wybór i ocena wiarygodności kontrahenta.
2. Zawarcie umowy z kontrahentem i jej najważniejsze elementy.
3. Rola właścicieli/zarządów oraz służb księgowych i osób odpowiedzialnych za windykację
należności w czynnościach zapobiegawczych.

III. Zmiany rodzajów umów oraz warunków umów jako reakcja na kryzys (mec. Michał Szuszczyński – radca prawny, wspólnik Kancelarii)
1. Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
2. Porozumienie zmieniające (tzw. aneksy do umów o pracę).
3. Wypowiedzenie zmieniające warunki umów o pracę.

IV. Przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń (Mec. Krzysztof Szajek – radca prawny, wspólnik Kancelarii)
1. Negocjacje zmierzające do dobrowolnej spłaty zadłużenia przez dłużnika oraz zawarcie porozumienia o dobrowolnej spłacie zadłużenia (pisemne uznanie długu).
2. Potrącenie (kompensata) oraz przelew (cesja) jako sposób odzyskania należności.
3. Podstawowe zasady postępowania sądowego w zakresie odzyskiwania należności.

V. Zwolnienia indywidualne i grupowe pracowników (mec. Michał Szuszczyński – radca prawny, wspólnik Kancelarii)
1. Tzw. grupowe zwolnienia pracowników – procedura i błędy najczęściej popełniane przez przedsiębiorców.
2. Indywidualne zwolnienia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz zwalnianych pracowników.

VI. Podsumowanie i dyskusja.

Patron merytoryczny konferencji: Szajek, Szuszczyński Kancelaria Radców Prawnych

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219