Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do obejrzenia pierwszych tej jesieni odczytów będących częścią działalności statutowej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z uwagi na panującą epidemię odczyty będą się odbywały w formie online.

Rozpoczynamy od tematu pracowniczych planów kapitałowych, a przedstawia go Magdalena Filipiak oraz Grażyna Filipiak.
Zapraszamy już we wtorek, 8 września o godz. 17.00 do oglądania odczytu.

Wykład jest dla Państwa wygody będzie podzielony na trzy części:

Część 1
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) z punktu widzenia księgowych - Cz.1 Podstawowe informacje

Magdalena Filipiak przedstawia w nim podstawowe informacje, które powinni znać księgowi w związku z kolejną fazą wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Do 27 października 2020 pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników powinni mieć zawarte umowy na zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi.

-------------------------

Część 2
PPK z punktu widzenia księgowych - Cz.2. Nawiązanie stosunku prawnego z instytucją finansową

Druga część wykładu poświęconego pracowniczym planom kapitałowym z punktu widzenia księgowych.
Magdalena Filipiak prezentuje w nim szczegóły dotyczące zawierania umowy o zarządzanie PPK.

-------------------------

Część 3
PPK z punktu widzenia księgowych - Cz.3. Naliczanie i odprowadzanie wpłat

Trzecia i ostatnia część wykładu Magdaleny Filipiak, dotyczącego pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Ostatnia część wykładu to dyskusja podsumowująca najważniejsze punkty w całej prezentacji. Z Magdaleną Filipiak rozmawia Grażyna Filipiak.

Z wyrazami szacunku i poważania
Prof. Wiktor Gabrusewicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219