Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przyznało Oddziałowi Wielkopolskiemu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” za wysoką jakość i ilość szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków.

Wręczenie certyfikatu nastąpiło w dniu 25 czerwca 2010 r. w Sali Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Organizatorami konkursu byli:

  • Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
  • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
  • Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług
  • Głos Wielkopolski
  • TVP S.A. Oddział w Poznaniu
  • Radio Merkury
  • EuroPartner

"Najlepsze w Polsce" - "The best in Poland" - to godło Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług przyznawane najlepszym na polskim rynku produktom i usługom oferowanym przez polskie i zagraniczne firmy. Godło "Najlepsze w Polsce" - "The best in Poland" uznane przez Komisję Unii Europejskiej jest wizytówką i gwarancją najwyższej jakości. Produkty i usługi legitymowane tym godłem wyznaczają nowe standardy rynkowe nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach europejskim i światowym.

Konsumencki Konkurs Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce" jest kontynuacją znanego od 1992 roku konkursu „Dobre bo polskie" (XVII edycji). To rodzaj plebiscytu konsumenckiego, w którym o wyróżnieniu decyduje ilość oddanych przez konsumentów głosów, oceniających walory użytkowe i jakość produktów. Wypowiadają się oni poprzez nadsyłanie kuponów konkursowych zamieszczanych na łamach Głosu Wielkopolskiego, na stronie internetowej Fundacji, a także poprzez głosowanie telefoniczne.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest środowiskową organizacją pozarządową, realizującą od wielu lat, zgodnie ze swoimi zapisami statutowymi projekty wspierające polską przedsiębiorczość, polskie firmy oraz wytwarzane przez nie produkty lub oferowane usługi.

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219