Podsumowanie XIV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość Warta Poznania”

W dniach 27 – 29 maja 2024 roku odbyła się XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość Warta Poznania”, organizowana przez: Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Konto, działające przy Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Konferencja pod hasłem „Szanse i wyzwania dla rachunkowości podatkowej” przyciągnęła wielu uczestników. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób, w tym 24 osoby przyjezdne aż z 8 miast z całej Polski (Szczecin, Gdańsk, Toruń, Lublin, Łódź, Rzeszów, Wrocław, Kraków) oraz 26 osób z Poznania. Przyjezdni są studentami aż 11 uczelni wyższych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania) .

Wydarzenie miało na celu szerzenie wiedzy z zakresu podatków, audytu i rachunkowości wśród młodych osób. Cel ten został zrealizowany podczas 9 wystąpień Partnerów konferencji, którzy okazali wsparcie merytoryczne i finansowe (RSM Poland, KPMG, SWGK, KIDP, Lorenz, Grant Thornton, SKwP, AICP&CIMA, PwC). Warsztaty zakończone były testami wiedzy, podczas których uczestnicy mogli sprawdzić poziom zrozumienia przekazanej wiedzy. Nie zabrakło nagród dla osób z najwyższymi wynikami.

Każdy z uczestników miał okazję prezentacji wybranego przez siebie aspektu rachunkowości podatkowej podczas paneli dyskusyjnych. Porozmawialiśmy między innymi o: Krajowym Systemie e-Faktur, formach opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kontekście Nowego Ładu, opodatkowaniu krypto walut, funkcjonowaniu i ewidencji podatku od towarów i usług, wzroście znaczenia VAT Compliance w Polsce, a także o: estońskim CIT i podatku akcyzowym. Poruszonych zostało jeszcze wiele innych, aktualnych tematów. Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom, przez co wyłonienie zwycięzców w konkursie referatów i wystąpień nie było łatwym zadaniem.

W konkursie referatów zwyciężyli:

 • I miejsce – Maciej Mertsch, Politechnika Gdańska i Aleksander Banaszak, Uniwersytet Gdański, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Audytor,
 • II miejsce – Jakub Fidura i Joanna Cicha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • III miejsce – Wojciech Kucharski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe Finansów Przedsiębiorstw.

W konkursie na najlepszą prezentację zwyciężyli:

 • I miejsce – Maja Fenikowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe TAX,
 • II miejsce – Maciej Podlecki, Uniwersytet Gdański, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Audytor,
 • III miejsce – Kinga Mielnicka, Uniwersytet WSB Merito Toruń, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości.

Podczas ostatniego dnia Konferencji odbył się Wielki Finał Konkursu Wiedzy o Rachunkowości, podczas którego wyłoniono następujących zwycięzców:

 • I miejsce – Mikołaj Ksieniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Maciej Podlecki, Uniwersytet Gdański, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Audytor,
 • II miejsce – Zofia Nowak i Anna Kobalczyk, Uniwersytet Łódzki, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA,
 • III miejsce – Ewelina Kamińska i Kamila Woźniak, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja „Rachunkowość Warta Poznania” to wydarzenie gromadzące studentów z całej Polski nieprzerwanie od 14 lat. Jesteśmy dumni z tego, że z roku na rok uczestniczy w niej coraz więcej młodych osób, chcących się rozwijać i zgłębiać wiedze z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyciągnie jeszcze większe grono odbiorów. Do zobaczenia na XV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość Warta Poznania” już w maju 2025 roku.

Uczelnie biorące udział:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (POZNAŃ).
 2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (WROCŁAW).
 3. Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (ŁÓDŹ).
 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (TORUŃ).
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (KRAKÓW).
 6. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny (LUBLIN).
 7. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania (RZESZÓW).
 8. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (GADAŃSK).
 9. Politechnika Gdańska (GDAŃSK).
 10. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (SZCZECIN).
 11. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania (TORUŃ).

 

Autorka tekstu - Martyna Andrzejak – Prezes Studenckiego Koła Naukowego KONTO działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Galeria

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219