25 października br. Oddział Terenowy w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zorganizował Konferencję zawodową pod hasłem: „Rachunkowość i podatki spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych”. Celem Konferencji było przedstawienie aktualnych, istotnych problemów podatkowych i rachunkowych, pojawiających się w bieżącej współpracy księgowych z podmiotami gospodarczymi, działającymi w formie spółek osobowych, z uwzględnieniem rodzinnego charakteru wielu takich firm.

Po powitaniu zaproszonych gości reprezentujących m.in. Ministerstwo Rozwoju, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Okręgową Radę Doradców Podatkowych oraz Fundację Firm Rodzinnych, prelegentów oraz ponad 200 uczestników Konferencji przez Rafała Wawrowskiego, Prezesa Oddziału Terenowego w Poznaniu, prof. Wiktor Gabrusewicz, Prezes Oddziału Wielkopolskiego SKwP nakreślił główne nurty występujące w literaturze i badaniach na temat firm rodzinnych, co stanowiło doskonałe wprowadzenie merytoryczne do dalszych dyskusji.

Dr Marek Wierzbiński, wykładowca UEP i SKwP, przedstawił rachunkowe i podatkowe aspekty działalności spółek komandytowych, wsparte rozbudowanym przykładem praktycznym. Z kolei Grażyna Filipiak, wykładowca SKwP, omówiła kluczowe momenty, z punktu widzenia pracy księgowego,  procesu przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową.

Wojciech Kaptur z kancelarii PragmatIQ, omówił skutki występowania różnorodnych świadczeń wspólników na rzecz spółek osobowych w oparciu nie tylko o przepisy, ale przede wszystkim aktualne orzecznictwo. W ostatnim wystąpieniu przed przerwą, Łukasz Motała z 4Audyt przedstawił katalog dopuszczonych ustawą o rachunkowości uproszczeń w prowadzeniu księgowości mniejszych podmiotów, zwracając równocześnie uwagę na niewielki ich wpływ na faktyczną pracochłonność po stronie księgowych oraz nakreślając katalog zagadnień, które mogłyby znacząco poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Dariusz Bednarski z Grant Thornton Frąckowiak omówił zagadnienie sukcesji w biznesie oraz przedstawił możliwe warianty tego procesu w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, wskazując również ich skutki oraz podkreślając istotną rolę księgowego jako „zaufanego doradcy przedsiębiorcy”. Katarzyna Skrzek z Ministerstwa Rozwoju zaprezentowała natomiast najważniejsze założenia oraz przewidywane skutki planowanych zmian legislacyjnych, mających na celu uregulowanie kwestii sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. 

W kończącej Konferencję rozmowie Katarzyny Gierczak Grupińskiej, Prezesa Fundacji Firm Rodzinnych, współwłaścicielki firmy rodzinnej, z prowadzącym wydarzenie Piotrem Hansem, wykładowcą SKwP, doradcą zarządu firmy rodzinnej, przedstawiona została specyfika firm rodzinnych, potencjał w nich drzemiący oraz wyzwania stojące zarówno przed członkami rodzin, jak również innymi osobami zatrudnionymi w tego typu podmiotach. Zaprezentowano również kluczowe wnioski z opublikowanego zaledwie tydzień wcześniej raportu FFR na temat postrzegania firm rodzinnych - "Polacy o firmach rodzinnych 2016 - Firmy z przyszłością".

Na zakończenie Konferencji rozlosowano wśród jej uczestników cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: laptop od TOSEND (producenta oprogramowania wspomagającego pracę księgowych), laptop oraz 3 licencje na QuickSTEP od firmy Graffiti.ERP (producenta oprogramowania dla księgowych), książki z zakresu rachunkowości od 4AUDYT (firmy audytorskiej), książki „Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach” autorstwa prawników Kancelarii PragmatIQ, a także zielone niespodzianki od Oddziału Wielkopolskiego SKwP – piłki typu fitness zapewniające ergonomiczne miejsce pracy przy komputerze (wykorzystywane przez Fundację Firm Rodzinnych).

Cieszymy się, że Konferencja dzięki profesjonalnej wiedzy zaproszonych ekspertów, wsparciu sponsorów oraz zaangażowania całego zespołu organizacyjnego, została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników. Mamy nadzieję, że była doskonałą okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także integracji środowiska księgowych oraz budowania w nich poczucia odpowiedzialności za współtworzenie firm rodzinnych, szczególnie w trudnych momentach sukcesji.

Zapraszamy do strefy tylko dla członków Stowarzyszenia, gdzie udostępnione zostały wszystkie prezentacje prelegentów oraz wersja elektroniczna publikacji konferencyjnej (kliknij >>)

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219