W dniu 16 stycznia 2023 r. w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP odbyło się coroczne spotkanie członków wspierających – tym razem poświęcone zagadnieniom związanym z wprowadzeniem obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych (KSeF) od dnia 1 stycznia 2024 r.

Członkowie Oddziału Wielkopolskiego mieli okazję do zapoznania się z informacjami na ten temat „z pierwszej ręki”, od przedstawicieli Ministerstwa Finansów, którzy przygotowują KSeF: Pani Anny Mytyk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz Pana Krzysztofa Rogowskiego – Radcy Ministra. Zagadnienia KSeF prezentował także Pan Dariusz Strugliński – Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a ze strony SKwP – Pan Leszek Lewandowicz.

Poza członkami wspierającymi Oddział gościł przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących z SKwP, m.in. Pana Remigiusza Pytlika – Przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Panią Izabelę Hasińską – Dyrektora Biura Terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie otworzył Prezes Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP – prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz.

Spotkanie miało na celu przedstawienie zalet i korzyści wynikających z obowiązkowego KSeF, ale także było okazją do wskazania potencjalnych problemów i zagrożeń. W trakcie kolejnych wystąpień toczyła się również rzeczowa dyskusja z uczestnikami spotkania.

Spotkanie potwierdziło, że obowiązkowy KSeF będzie wielkim wyzwaniem dla księgowych, przede wszystkim ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego obsługiwanych podmiotów (sprawa dotyczy nawet 3 mln osób lub podmiotów będących „podatnikami” w rozumieniu przepisów VAT, także zwolnionymi). KSeF umożliwi uproszczenie i zautomatyzowania niektórych czynności księgowych, ale także spowoduje konieczność wykonywania nowych, dodatkowych czynności. Przez kilka najbliższych miesięcy księgowi będą zajęci skomplikowanymi rozliczeniami roku 2022 w warunkach Polskiego Ładu, stąd nie będą mieli czasu na zajęcie się wdrażaniem KSeF.

Z drugiej strony przepisy nie są jeszcze gotowe i dopiero analizowane są uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych (SKwP także przekazało obszerną analizę w tym zakresie).

Zgodzono się, że dla powodzenia KSeF niezbędna jest szeroka i dobrze przygotowana akcja edukacyjna skierowana do podatników, jak również księgowych. Konieczne będzie także wsparcie informatyczne - dobrze działające programy komputerowe oraz ich wdrożenie.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zadeklarowali przygotowanie na szeroką skalę odpowiednich działań informacyjnych i edukacyjnych ze strony administracji skarbowej, a przedstawiciele SKwP potwierdzili, że włączą się te działania – w interesie księgowych oraz ich klientów.

Galeria

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219