Zdobycie pracy dopasowanej do doświadczenia i umiejętności, cech osobowościowych oraz ambicji i planów na przyszłość, to tylko w niewielkim stopniu zasługa wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim szeregu tzw. miękkich umiejętności. Dlatego też, Klub Młodych Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy Oddziale Terenowym w Poznaniu zaprasza na roczny cykl warsztatów, na których będziemy starać się przygotować Was nie tylko do rozmowy kwalifikacyjnej, ale też do jak najlepszego przystosowania się i wykorzystania własnego potencjału w pracy.

Spotkania poprowadzi doświadczony praktyk - Hanna Czwojdrak - psychoterapeuta i psycholog biznesu, od 15 lat prowadząca działalność szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorców, specjalizująca się w rekrutacjach i rozwoju kompetencji. 

Harmonogram warsztatów:

termin:5 października 2017 r. godz. 17.00
temat:  Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
cel: Uczestnik warsztatów będzie miał okazję poznać z jakich obowiązkowych zagadnień będzie musiał się przygotować przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak się ubrać i zachować podczas spotkania rekrutacyjnego oraz jak odpowiadać na trudne pytania.   

termin:7 grudnia 2017 r. godz. 17.00
temat:  Jak wykorzystać swój potencjał w pracy?
cel: Uczestnik warsztatów będzie miał okazję poznać jak jego cechy temperamentu i osobowości wpływają na jego rozwój zawodowy lub ten rozwój hamują. Będzie wiedział co powinien robić, aby poszerzać swoje kompetencje zawodowe.

termin:8 lutego 2018 r. godz. 17.00
temat: Sztuka efektywnej komunikacji w miejscu pracy
cel: Uczestnicy poznają zasady asertywnej komunikacji pozwalające się porozumieć w środowisku pracy.

termin: 5 kwietnia 2018 r. godz. 17.00
temat: Jak rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe w miejscu pracy
cel: Uczestnik warsztatów nabędzie umiejętności identyfikowania źródła konfliktu i oszacowania na co ma wpływ. Będzie miał możliwość nabycia umiejętności przeprowadzenia trudnej rozmowy, np. o podwyżce czy awansie.

termin: 7 czerwca 2018 r. godz. 17.00
temat: Zarządzanie własnym czasem pracy
cel: Uczestnicy warsztatów poznają zasadę określania priorytetów i oszacowania co jest ważne a co pilne oraz nabędą wiedzę z zakresu skutecznego planowania.

 

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Uczestnikami mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Osoby uczestniczące w całym cyklu warsztatów otrzymają certyfikat. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kmk@skwp.poznan.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219