Zapraszamy na najbliższe kursy w trybie online:

  • Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego
  • Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT
  • Specjalista ds. kadr i płac
  • Excel dla księgowych
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zobacz najbliższe terminy 

 

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219