W dniu 13 września 2011 roku w Centrum Edukacji Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyło się zebranie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W czasie zebrania pracownicy naukowi UE Poznań zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz otrzymali deklaracje członkowskie. Wybór miejsca na organizację spotkania w budynku SKwP miał na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Katedrą Rachunkowości UEP a Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu SKwP. 

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219