Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP odbył się 23 października 2017 r. w Warszawie. Celem zjazdu było wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1923).

Przybyło 130 delegatów i zaproszonych gości. Zjazd otworzył i powitał przybyłych Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP. W krótkim przemówieniu przedstawił krótki rys historyczny zmian w statucie, jak również wspomniał siedmiu działaczy Stowarzyszenia – członków honorowych, mających prawa  delegatów na zjazd, którzy zmarli podczas obecnej kadencji władz.

Następnie wybrano prezydium zjazdu, w skład którego weszli:

Stanisław Kozłowski (Oddział Okręgowy SKwP w Białymstoku) – przewodniczący zjazdu, Małgorzata Mazurkiewicz (Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie) – zastępca przewodniczącego zjazdu, Urszula Prochwicz (Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie) – sekretarz zjazdu.
Podczas zjazdu pracowały cztery komisje.
Komisja mandatowa: Anna Żurek (Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie) – przewodnicząca, Helena Burak (Oddział Okręgowy SKwP w Koszalinie) – z-ca przewodniczącej, Leszek Lewandowicz (Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu) – sekretarz.
Komisja skrutacyjna: Mariusz Noworyta (Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu) – przewodniczący, Agata Ubycha (Oddział Okręgowy SKwP w Łodzi) – z-ca przewodniczącego, Paweł Przedpełski (Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie) – sekretarz, członkowie: Anna Chrzanowska (Oddział Okręgowy SKwP w Toruniu), Kazimierz Jarosz (Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie).
Komisja ds. statutu Stowarzyszenia: Władysław Fałowski (Oddział Dolnośląski SKwP we Wrocławiu) – przewodniczący, Antoni Kurek (Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie) – z-ca przewodniczącego, Andrzej Skórzewski (Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie) – sekretarz, członkowie: Grzegorz Bosy (Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu), Krzysztof Zwiefka (Oddział Okręgowy SKwP w Kielcach).
Komisja uchwał i wniosków: Małgorzata Małowińska (Oddział Okręgowy SKwP w Bydgoszczy) – przewodnicząca, Henryk Drewniak (Oddział Okręgowy SKwP w Gorzowie Wielkopolskim) – z-ca przewodniczącej, Mariusz Drozd (Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie) – sekretarz, członkowie: Alfred Szydełko (Oddział Podkarpacki SKwP w Rzeszowie), Zdzisława Wołek (Oddział Okręgowy SKwP w Częstochowie).

Przedyskutowane zmiany w statucie zostały przyjęte przez delegatów. Przewodniczący prezydium zjazdu Stanisław Kozłowski podziękował przybyłym za udział w obradach i oficjalnie zakończył Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219