Miasto:
Gniezno Kalisz Konin Leszno Ostrów Wlkp. Piła Poznań Turek
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/śr (16:30 - 19:45), sob/niedz (8:00 - 13:00), wt/czw (16:30 - 19:45)
Opłata:
1280,- zł od osoby
Zapisz się

CEL:

Zapoznanie się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe na przykładzie programów Symfonia i Optima. Słuchacze w trakcie kursu zdobywają kompleksowe umiejętności w zakresie obsługi systemów finansowo - księgowych począwszy od budowy planu kont aż do gotowych zestawień i sprawozdań. Kurs pozwala również na usprawnienie pracy dzięki praktycznemu wykorzystaniu wszystkich możliwości programów poznanych w trakcie zajęć.
Kurs szczególnie polecany dla osób, które ukończyły lub są w trakcie kursu przygotowującego do zawodu księgowego. Wymagana jest znajomość podstaw rachunkowości. W trakcie kursu uczestnicy mogą liczyć na indywidualne konsultacje pozwalające rozwiązać problemy pojawiające się podczas codziennej pracy na systemach Optima i Symfonia.

PROGRAM:

I. Obsługa i możliwości systemów finansowo-księgowych.
1. Tworzenie schematów księgowych dla rejestrów VAT (zakup/sprzedaż) – OPTIMA
2. Tworzenie wzorców księgowych – SYMFONIA
3. Definiowanie zestawień księgowych (rachunek zysków i strat oraz bilans) – SYMFONIA,OPTIMA
4. Konfiguracja automatycznego księgowania różnic kursowych i kompensat – SYMFONIA,OPTIMA
5. Tworzenie dzienników księgowych – SYMFONIA, OPTIMA
6. Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej– OPTIMA
7. Wczytywanie dokumentów źródłowych – SYMFONIA, OPTIMA
8. Konfiguracja exportów do Excela – OPTIMA
9. Definiowanie własnych wydruków – OPTIMA
10. Tworzenie deklaracji VAT
11. Obsługa rozrachunków
12. Konfiguracja własnych zestawień księgowych - OPTIMA
II. Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych
1. Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa trwałe.
2. Obrót materiałowy i towarowy.
3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
4. Aktywa trwałe.
5. Produkty pracy.
6. Ustalenie wyniku finansowego.
7. Sprawozdania finansowe.

W trakcie kursu uczestnicy nabywają umiejętności księgowania następujących dokumentów:
1. PK
2. Faktura zakupowa (koszty, zakup towarów)
3. Faktura sprzedaży
4. Dokumenty magazynowe (WZ, PZ)
5. Raport Kasowy
6. Wyciąg bankowy (PLN i walutowe)
7. Różnice kursowe
8. Kompensaty
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)
10. Faktura wewnętrzna dla dokumentu WNT
11. Import usług
12. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT)

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach - do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w soboty i niedziele, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez około 4 tygodnie) lub
  • zajęcia dwa dni w tygodniu /poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek/ w godz. od 16.30 do 19.45 (przez około 6 tygodni).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

  • gorące napoje
  • kawa, herbata, itp.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do praktycznego prowadzenia księgowości w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe(Symfonia, Optima).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219