Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie obligatoryjne biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
320,- zł od osoby

Informacje organizacyjne:

 • Liczba godzin: 8
 • Blok: Rewizja finansowa 4 godz. / Rachunkowość 4 godz.
 • Terminy szkoleń: 02.10.2023 r.; 30.10.2023 r.; 20.11.2023 r.
 • Harmonogram zajęć:
  ·       9.00 – 16.00
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  ·       materiały szkoleniowe,
  ·       zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
  PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
  Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Wykładowca:

 • Adam Kołodziejczyk - doradca podatkowy  specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT oraz procedur celnych. Od ponad 10 lat wspiera klientów w kontaktach z organami podatkowymi oraz realizuje i nadzoruje przygotowywanie opinii, przeglądów i analiz podatkowych. Uczestniczy też w uzyskiwaniu dla klientów pozwoleń na stosowanie szczególnych procedur celnych, w tym procedury 42 czy 63, jak również uszlachetniania czynnego i biernego. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z sektora publicznego i brał udział w wielu centralizacjach oraz postępowaniach dotyczących rozliczania podatku VAT przez te podmioty. Adam prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla klientów oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz studiów z zakresu funduszy europejskich i ekonomii, organizowanych przez Aeres University w Dronten. Regularnie publikuje na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz w magazynie „Rachunkowość”.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.
 • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe. Uzyskana wiedza powinna umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219