Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.11.2023-10.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie obligatoryjne biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
550,- zł od osoby

Informacje organizacyjne:

 • Liczba godzin: 16
 • Blok: Rewizja finansowa 16 godz.
 • Termin szkolenia: 09 - 10 listopada 2023 r.
 • Harmonogram zajęć:
  ·       9.00 – 16.00
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  ·       materiały szkoleniowe,
  ·       zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
  PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
  Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Wykładowca:

 • Krzysztof Blimel – biegły rewident, dyplomowany księgowy

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

 • Utrwalenie wiedzy z zakresu procedur badania, w tym dokumentowania badania istotnego obszaru - przychody z działalności operacyjnej.
 • Omówienie zagadnień dotyczących technik gromadzenia i dokumentowania kluczowych dla badania informacji dla celów oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia, identyfikacji czynników ryzyka znaczącego oraz opracowania adekwatnego planu badania istotnego obszaru.
 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami przeprowadzenia procedur badania kontroli oraz przeprowadzenia procedur badania wiarygodności, w tym procedur szczegółowych wiarygodności oraz analitycznych procedur wiarygodności.
 • Przedstawienie oceny wpływu wyników przeprowadzonych procedur na modyfikacje opinii oraz potrzeby komunikowania.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219