Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził szkolenia m. in. dla pracowników organów podatkowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zasad opodatkowania tzw. estońskim CIT w 2022 r. Ta alternatywna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych może okazać się interesującą opcją dla wielu firm, w tym przedsiębiorców jednoosobowych, które poszukują optymalnej formy opodatkowania po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych począwszy od fazy przygotowawczej przed wejściem w estoński CIT a skończywszy na prawach i obowiązkach po zakończeniu stosowania estońskiego CIT.

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, pozostałych księgowych, biur rachunkowych oraz właścicieli i menedżerów poszukujących optymalnej formy opodatkowania w 2022 r.

PROGRAM

1. Istota estońskiego CIT.

2. Korzyści ze stosowania estońskiego CIT.

3. Kto może skorzystać?.
a) Jakie podmioty uprawnione?
b) Struktura udziałowa.
c) Przychody pasywne.
d) Wymogi zatrudnienia.
e) Warunki negatywne.
f) Przekształcenia, aporty, itp.

4. Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.
a) Wyodrębnienie zysków i strat w bilansie.
b) Wyrównanie różnic przejściowych.
c) Dochód z przekształcenia.
d) Rozliczenie straty podatkowej.

5. Wejście w estoński CIT.
a) Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?
b) Zawiadomienie ZAW-RD.
c) Oświadczenie OSW-RD.
d) Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?
6. Przedmiot opodatkowania estońskim CIT.
a) Podzielone zyski.
b) Ukryte zyski.
c) Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
d) Przeszacowania.
e) Wydatki nieujęte w księgach.

7. Kiedy spółka wypłaca ukryte zyski?.
a) Pożyczki.
b) Usługi wspólnika dla spółki i odwrotnie.
c) Samochody służbowe do celów prywatnych.
d) Zatrudnienie w spółce.
e) Inne.

8. Stawka podatku i termin płatności podatku. Deklaracja.
a) Stawka dla małych podatników.
b) Stawka dla „dużych podatników”
c) Stawka dla podatników rozpoczynających działalność.
d) Terminy płatności podatku od dywidendy.
e) Termin płatności podatku od ukrytych zysków.
f) Pozostałe terminy płatności.
g) Deklaracja CIT-8E.

9. Estoński CIT a dochody uzyskane zagranicą.

10. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej udziałowcom.
a) Zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT.
b) Zysk sprzed okresu estońskiego CIT wypłacony w okresie stosowania ryczałtu.
c) Zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego CIT.

11. Zakończenie stosowania estońskiego CIT.
a) Przesłanki utraty prawa do stosowania ryczałtu.
b) Dobrowolna rezygnacja z estońskiego CIT.
c) Co z podatkiem po wyjściu z estońskiego CIT?
d) Powrót do rozliczenia CIT na zasadach ogólnych. Jakie obowiązki? Przychody, koszty, amortyzacja.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219