Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.01.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
470,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 9:00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia zostaną omówione zróżnicowane aspekty związane z fakturami zarówno po stronie sprzedażowej jak i zakupowej. Szkolenie będzie szkoleniem od podstaw, ale z uwzględnieniem i rozwinięciem do skomplikowanych aspektów związanych np. z ustalaniem momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury energii elektrycznej, czy mechanizmu split payment w fakturach walutowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Księgowi, doradcy podatkowi, pracownicy biur rachunkowych, działy finansowe

WYKŁADOWCA

Patrycja Kubiesa - Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.  Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

PROGRAM

Podstawy wystawania faktur

 1. Obowiązek wystawienia faktury.
 2. Elementy obligatoryjne faktury VAT.
 3. Samofakturowanie.
 4. Pusta faktura.
 5. Anulowanie faktur.
 6. Faktury zaliczkowe.
 7. Faktura pro forma.
 8. Faktura rozliczeniowa.
 9. Faktura na częściowe wykonanie usługi, faktura końcowa.
 10. Termin wystawienia faktur.
 11. Faktura korygująca, a nota korygująca.
 12. Faktury w walutach obcych.
 13. Sposoby i terminy korygowanie faktur.
 14. Duplikat faktury.

Refakturowanie faktur

 1. Data sprzedaży.
 2. Data powstania obowiązku podatkowego.
 3. Data wystawienia refaktury.
 4. Refakturowanie świadczeń złożonych.
 5. Refaktura, a najem, media.

Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

 1. a) Określenie daty powstania obowiązku podatkowego.
  b) Co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru.
  c) Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego.
  d) W jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT.

Faktura jako źródło podatku naliczonego

 1. a) Terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  b) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT.
  c) W jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego.
  d) Przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Krajowy System E-Faktur

 1. Czym jest faktura ustrukturyzowana.
 2. Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
 3. Dostęp do Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
 4. Nadawanie uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
 5. Omówienie formularza ZAW-FA.
 6. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 7. Podmioty zwolnione z podatku VAT, a Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
 8. Jak przygotować się do faktur ustrukturyzowanych?
 9. Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej.
 10. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 11. Obieg e-Faktur. Jak działa system?
 12. Rozliczenia pracowników, a KSeF, zaliczki faktury gotówkowe.
 13. Niedostępność, awaria systemu, niemożliwość wystawienia z przyczyn leżących po stronie podatnika, a data wystawienia faktury, odebrania faktury.
 14. Kursy walut podczas wystawiania faktur lub w sytuacji awarii.
 15. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219