Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
18.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
470,- zł od osoby
440,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA

godzina: od 9:00 do 16:00
miejsce: Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
• serwis kawowy i lunch.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem,
  • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

WYKŁADOWCA

MAREK WIERZBIŃSKI – doktor nauk ekonomicznych, certyfikowany księgowy, który przedkłada działanie ponad księgowanie; specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych; prezes zarządu KR Bene, adiunkt w Katedrze controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPIS

Treść szkolenia koncentruje się na zagadnieniach związanych z przejściem z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe i wpływie zaistniałej sytuacji na zakres obowiązków księgowych. Przydatne będzie nie tylko w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także w przypadku przekształcenia spółki jawnej czy cywilnej oraz w przypadku przekroczenia przez jednostkę limitów zwalniających ze stosowania zapisów Ustawy o rachunkowości. Pomoże również usystematyzować wiedzę związaną z prowadzeniem pełnych ksiąg rachunkowych i odnaleźć pomost pomiędzy podatkowymi i rachunkowymi aspektami ewidencji. Jest to szczególnie istotne wobec nadchodzących zmian w systemie podatkowym, mających na celu istotne obciążenie daninami publicznoprawnymi przedsiębiorców.

PROGRAM

1. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
a. Umowa
b. Moment powstania
c. Kapitały
d. Kto jest kim?

2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – bilans otwarcia

3. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

4. Działalność gospodarcza a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice istotne z perspektywy księgowego

5. Organizacja ksiąg rachunkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
a. Co ewidencjonować?
b. Jakie dokumenty są ważne?
c. Jak skonstruować plan kont?

6. Podatek dochodowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

7. Ustalanie podatku dochodowego w oparciu o księgi rachunkowe

8. Zamknięcie roku

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219