Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
470,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 14:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu sposobu ujmowania leasingu według MSSF 16.
 • Umiejętność identyfikowania różnic między rodzajami umów.
 • Umiejętność samodzielnego wyliczenia wartości aktywa i zobowiązania leasingowego.
 • Umiejętność identyfikowania różnic między polskimi zasadami rachunkowości a MSSF 16.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do księgowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych, osób podejmujących decyzje w zakresie zewnętrznego finansowania.

WYKŁADOWCA

Aleksandra Sysiak - Biegły rewident, praktyk, trener w obszarze rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Szkoły Trenerów Uniwersytetu SWPS. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.

Od 2017 roku związana z RSM Poland, gdzie odpowiada za kierowanie projektami obejmującymi weryfikację kontroli wewnętrznej, badanie i przegląd sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, MSSF i wytycznymi koncernów oraz wiele projektów doradczych. Obecnie odpowiedzialna także za wdrażanie metodologii i narzędzi, kontrolę jakości oraz szkolenia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. odbywając praktyki w dziale księgowości w Niemczech oraz pracownik działu audytu w różnych firmach audytorskich.  Szczególnym punktem zainteresowań zawodowych są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – brała udział w badaniu wielu sprawozdań finansowych sporządzanych wg MSSF, a także w projektach

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do MSSF 16.
 2. Możliwości zwolnienia ze stosowania standardu.
 3. Identyfikacja leasingu.
 4. Wyodrębnianie elementów umowy.
 5. Okres umowy.
 6. Początkowe ujęcie umowy.
 7. Późniejsza wycena aktywa i zobowiązania leasingowego.
 8. Zmiana leasingu.
 9. Prezentacja.
 10. Leasing u leasingodawcy.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219