Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził szkolenia m. in. dla pracowników organów podatkowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat opodatkowania PIT pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców i innych osób fizycznych po gruntownych zmianach Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.

Nowelizacja, zwana potocznie Nowym Polskim Ładem, ponownie dotknie w zasadzie wszystkie osoby płacące PIT w Polsce. Ponadto, w gruntowny sposób zmodyfikuje obowiązki zakładów pracy i innych płatników oraz dołoży nowe. Zmianami zostaną dotknięte zasady ustalania dochodu, stawka podatku, kwota wolna od podatku i informacja PIT-2, czyli wszystkie kluczowe elementy mające znaczenie dla obliczenia zaliczki na podatek.

Zmiany dotyczą również składki zdrowotnej. Z jednej strony przewiduje się korzystne zmiany jak odliczenie składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców. Z drugiej strony składką zdrowotną objęte będą nowe osoby.

Ustawodawca wprowadza, dotąd nieznaną polskiemu prawu, możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku, a nawet stosowania dwóch różnych form opodatkowania w jednym roku.

Nadchodzące zmiany to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy zajmują się rozliczeniem podatkowym przedsiębiorców zatrudniających pracowników i zleceniobiorców. Szkolenie daje możliwość, by kompleksowy sposób zapoznać się ze wszystkimi zmianami i stosować je po wejściu w życie.

PROGRAM

I. Obowiązki płatników w zakresie PIT.
1) Obniżenie stawki podatku z 17 % do 12 %.
2) Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
3) Nowe reguły przyjmowania wniosków i oświadczeń wpływających na wysokość zaliczki na PIT.
4) Duża zmiana zasad składania informacji PIT-2.
5) Kiedy będzie można złożyć PIT-2 aż do trzech płatników jednocześnie?
6) Kiedy płatnik odliczy 1/12, kiedy 1/24, a kiedy 1/36 kwoty wolnej od podatku?
7) Zmiana zasad składania oświadczeń o niepobieraniu zaliczek w trakcie roku dla dochodów do 30.000 zł z umów cywilnoprawnych.
8) Korzystne zmiany w zwolnieniach z PIT do 85.528 zł.
9) Skutki podania nieprawdy w PIT-2 lub innym oświadczeniu.
10) Obliczenie zaliczki na PIT dla dochodów od 1 lipca 2022 – przepisy przejściowe.

II. Odliczenie składki zdrowotnej.
1) Zasady odliczenia u podatników na skali podatkowej.
2) Zasady odliczenia w podatku linowym.
3) Zasady odliczenia dla podatników na ryczałcie.
4) Składki ZUS od umów o pracę w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy – zmiana momentu potrącenia kosztu uzyskania przychodu.

III. Ponowny wybór formy opodatkowania w 2022 r.
1) Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową.
2) Przejście z ryczałtu na skalę podatkową od początku 2022 r.
3) Przejście z ryczałtu na skalę podatkową od lipca 2022 r.
4) Najem prywatny – przejście z ryczałtu na skalę podatkową (12 %).
5) Warunki i terminy na zmianę formy opodatkowania.

IV. Zmiany w składce zdrowotnej.
1) Zmiany w oskładkowaniu osób pełniących funkcje na podstawie powołania.
2) Doprecyzowanie zasad rozliczenia nadpłaty składki w trakcie roku.
3) Składka zdrowotna dla wspólnika kilku spółek – doprecyzowanie przepisów.
4) Opłacanie składki zdrowotnej w świetle zmianie formy opodatkowania w trakcie roku.
5) Oskładkowanie komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

V. Rozliczenie PIT za 2022 r. – zapłać według Polskiego Ładu albo według Nowego Polskiego Ładu
1) Kogo obejmie prawo do dokonania wyboru?
2) Jak obliczyć hipotetyczny podatek za 2022 r.?
3) Jak i kiedy urząd skarbowy odda różnicę?
4) Zmiana terminu złożenia zeznania PIT-28.
5) Przepisy przejściowe.

VI. Pozostałe zmiany.

1) Powrót wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem. Jak zmieniły się warunki?
2) Od kiedy obowiązek przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT?
3) Zmiany w ulgach podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219