Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

 

WYKŁADOWCA

Paweł Kolanko Ponad 14 lat Główny Księgowy w stowarzyszeniu prowadzącym działalność statutową nieodpłatną, statutową odpłatną oraz gospodarczą – o zatrudnieniu ponad 250 osób. Właściciel biura rachunkowego. Obecnie pracujący jako Główny Księgowy w dużej firmie produkcyjnej. Ukończone studia podyplomowe z Rachunkowości oraz Controllingu i Finansów Przedsiębiorstw. Posiada tytuł i certyfikat Dyplomowanego Księgowego nr 700 oraz certyfikat Ministra Finansów nr 38539/2010. A prywatnie - pasjonat biegania i wędrówek górskich.

PROGRAM

1. Stowarzyszenie zwykłe / rejestrowe, fundacja – podstawowe informacje.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
3. Odpłatna działalność stowarzyszenia.
4. Działalność gospodarcza.
5. Pełna księgowość.
6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
7. Plan kont, księgowość, podatki, audyt.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE:
8. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej z uwzględnieniem pozycji przychodów i kosztów dotyczących działalności gospodarczej.
9. Bilans - informacja o aktywach i pasywach.
10. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i Informacja dodatkowa.
11. Przykład Sprawozdania Finansowego.
12. Składanie Sprawozdania Finansowego.
13. Przygotowanie, podpisanie, wysyłanie sprawozdania – do KRS.
14. CIT-8 wraz z załącznikami.
POLSKI ŁAD:
15. Co po 1 stycznia pozostało bez zmian ?
16. Zmiany w księgowości i w płacach NGO po 1 stycznia.
17. Nowe koszty dla organizacji po wprowadzenia Polskiego Ładu.
18. Zmiany w trakcie roku i na zakończenie 2022 roku.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219