Miasto:
Leszno
Miejsce:
ul. 17 stycznia 90/21
64-100 Leszno
Termin rozpoczęcia:
06.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
380,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 14.45

DODATKOWE INFORMACJE

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • przerwy kawowe,

WYKŁADOWCA

Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy związany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce jako wykładowca w zakresie prawa podatkowego; w SKwP pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego w Warszawie oraz Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu


PROGRAM*

Szkolenie obejmuje zmiany wprowadzane w przepisach podatkowych (przede wszystkim PIT) w trakcie 2022 r., w tym od 1 lipca 2022 r. Duża nowelizacja w tym zakresie została uchwalona w dniu 9 czerwca 2022 r.

Poza tym zostało przesunięte wejście w życie niektórych przepisów w zakresie VAT, w tym nakładających dodatkowe obowiązki na podatników.

 • zmiany w podstawie obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z 9 lutego 2022 r.)
 • zmiany w zakresie składania PIT-2 (ustawa z 24 lutego 2022 r.)
 • ustalanie miejsca rezydencji dla obywateli Ukrainy,
 • ponowna zmiana skali podatkowej
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej (podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – odliczenie od dochodu (zaliczenie do kosztów) lub odliczenie od podatku
 • zmiany w zakresie zaliczek PIT z tytułu działalności gospodarczej, w tym przepisy przejściowe
 • przywrócenie wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących
 • zwiększenie limitów dziecka dla celów ulg podatkowych
 • dochody rozliczane samodzielnie przez małoletnie dziecko
 • wyjaśnienie postępowania ze stratą powstałą po zastosowaniu niektórych nowych zwolnień
 • zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych (art.21 PIT)
 • zmiany w zakresie ulgi na ochronę zabytków
 • obniżenie stawki PIT od drobnych umów
 • nowe obowiązki płatnika, w szczególności pracodawcy i zleceniodawcy
 • nowy wzór PIT-2
 • nowe zasady odliczania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek
 • wniosek o niepobieranie zaliczek przez płatnika
 • odpowiedzialność płatnika za błędne wnioski lub oświadczenia osób zatrudnionych
 • zmiany w obliczaniu zaliczek przez pracodawców
 • mechanizm porównania rozliczenia PIT za 2022 r. wg nowych i „nowszych” zasad
 • zmiana formy opodatkowania za rok 2022
 • JPK w podatkach dochodowych – nowe terminy
 • uchylenie abolicji podatkowej
 • lista ważniejszych problemów nadal nierozwiązanych w nowelizacji
 • planowane zmiany w przepisach podatkowych: VAT, CIT, PIT

*Program może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219