Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.09.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
300,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 14.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest prezentacja zasad funkcjonowania przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem obowiązków księgowych. Od 1 stycznia 2019 roku do Ordynacji podatkowej zostały wprowadzone regulacje zobowiązujące podatników oraz ich doradców prawnych i podatkowych do raportowania schematów podatkowych. Do chwili obecnej regulacje te budzą liczne kontrowersje. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przesłanki pozwalające na identyfikację schematów podatkowych, sposób raportowania schematów podatkowych oraz sposoby zabezpieczenia się przed sankcjami, które podatnik oraz księgowy mogliby ponieść w przypadku niezgłoszenia schematu podatkowego.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy, właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

PROGRAM

1. Dlaczego nie należy bać się schematów podatkowych?
• Dlaczego wprowadzono przepisy o schematach podatkowych?
• Co zamierza osiągnąć Ministerstwo Finansów dzięki schematom podatkowym?
• Co czeka podatnika/księgowego, który zgłosi schemat podatkowy?
• Czy korzystanie z usług doradcy podatkowego/radcy prawnego oznacza, że podatnik musi zgłaszać schematy podatkowe?

2. Kto jest kim?
• Promotor
• Korzystający
• Wspomagający

3. Procedury wewnętrzne
• Kiedy podatnik powinien wdrożyć procedury wewnętrzne dot. raportowania schematów podatkowych?
• Co powinny zawierać procedury wewnętrzne?
• Sankcje finansowe za brak wdrożenia procedur (nawet do 10 mln zł).
• W jaki sposób wdrażać i stosować procedury, aby uniknąć sankcji?
• Czy podatnik, który nie raportuje schematów podatkowych powinien wdrożyć procedury wewnętrzne.

4. Co jest schematem podatkowym?
• Jakie są przesłanki pozwalające na ustalenie czy działania podejmowane przez podatnika są schematem podatkowym?
• W jakim terminie podatnik/księgowy powinni zgłosić schemat podatkowy?
• W jaki sposób należy zgłaszać schemat podatkowy?
• Kto może reprezentować podatnika w trakcie raportowania schematów podatkowych?

5. Potencjalne schematy podatkowe, które powinien zaraportować księgowy:
• Restrukturyzacje spółek.
• Leasing i leasing zwrotny.
• Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP.
• Samozatrudnienie.
• Umowy o dzieło z 50% K.U.P.
• Zmiana wysokości stawek amortyzacyjnych.
• Korzystanie z ulg i preferencji podatkowych.
• Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.

6. Kwalifikowany korzystający
• Dlaczego status kwalifikowanego korzystającego jest kluczowy dla obowiązku raportowania schematów podatkowych?
• W jaki sposób ustalić czy podatnik jest kwalifikowanym korzystającym?
• Czy podatnik, który nie jest kwalifikowanym korzystającym musi raportować schematy podatkowe i wdrażać procedury wewnętrzne?

7. Księgowy – wspomagający czy promotor?
• Identyfikacja księgowego jako podmiotu zobowiązanego do raportowania schematów podatkowych.
• Czy księgowy może być promotorem?
• Kiedy księgowy występuje jako wspomagający?

8. Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku raportowania.
• Sankcje administracyjne za brak procedur wewnętrznych (nawet do 10 mln. zł).
• Sankcje karnoskarbowe dla osób reprezentujących podatnika (nawet do 28 mln. zł).
• W jaki sposób zabezpieczyć się przed sankcjami?

9. Czynności, które księgowy powinien podjąć, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.

10. Zawieszenie terminów do raportowania schematów podatkowych w związku z Covid-19.
• Zasady zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych na czas trwania pandemii Covid-19.
• Czy stan epidemii zawiesza obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych?

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219