Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00.00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

ADRESACI

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i menagerów działów Kadr i Płac na co dzień zajmujących się tematyką związana  z zatrudnianiem pracowników oraz procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia.

CEL SZKOLENIA

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce od momentu poszukiwania pracownika, aż do rozwiązania z nim stosunku pracy.

WYKŁADOWCA

Anna Ciecierska- praktyk, od ponad 20 lat zajmuje się całością zagadnień zarówno z zakresu kadr i płac. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo - płacowymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w trakcie szkoleń pokazać jak teorię przekuć w praktykę. Na co dzień kierownik działu kadr i płac, pasjonatka swojego zawodu. Absolwentka wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz podyplomowych studiów  z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

PROGRAM

 1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń:
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek macierzyński/ ojcowski
 • świadczenie rehabilitacyjne
 1. Wyczekiwanie na prawo do świadczeń:
 • osoby ubezpieczone obowiązkowo (pracownicy)
 • osoby ubezpieczone dobrowolnie (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
 1. Okresy wliczane do ustalania podstawy.
 2. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.
 3. Podstawowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków:
 • podstawa zasiłku a przerwa pomiędzy okresami zatrudnienia
 • ustalanie kwoty zasiłku za 1 dzień niezdolności do pracy
 • pracownik chorujący na przełomie roku
 • urlop bezpłatny, urlop wychowawczy a niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • minimalna podstawa zasiłków
 • podstawa zasiłku a zatrudnienie w trakcie miesiąca
 • składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
 • składniki nieuwzględniane przy obliczaniu podstawy
 1. Szczególne zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków:
 • zmiana wymiaru etatu a podstawa zasiłku
 • składniki przysługujące do określonego terminu a wysokość podstawy
 • zamiana składnika wynagrodzenia na inny a jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
 • umowa zlecenia z własnym pracodawcą a jej wpływ na wysokość podstawy
 • przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych a jej wpływ na podstawę zasiłku
 1. Uzupełnianie wynagrodzenia:
 • uzupełnianie stałych składników
 • uzupełnianie zmiennych składników
 • składniki niepodlegające uzupełnieniu
 • uzupełnienie wynagrodzenia w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej
 1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy.
 2. Obliczanie kwoty wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego brutto i netto.
 3. Dokumentacja związana z nabywaniem prawa do świadczeń:
  Druki ZUS – Z3, ZUS – Z15
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219