Miasto:
Gniezno
Miejsce:
ul. Podkomorska 8
62-200 Gniezno
Termin rozpoczęcia:
12.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
420,- zł od osoby
390,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA

godzina: 9:00 do 14:00
miejsce: ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno

W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe i lunch,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem,
  • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Gniezno 76 1020 4115 0000 9802 0001 7327

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze zmianami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń od 2023 r. Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów. Każde zagadnienie omawiane na szkoleniu poparte będzie praktycznymi przykładami.

WYKŁADOWCA

Magdalena Sobiak - ekspert w zakresie płac i kadr z długoletnim doświadczeniem w działach personalnych firm od mikro do dużych. Specjalizuje się w zasadach naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz ubezpieczeniach społecznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy wykładowcy i autora materiałów szkoleniowych w tematyce kadr i płac, a na zajęciach ze słuchaczami kursów i szkoleń dzieli się stale zdobywanym doświadczeniem.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, pracowników działu kadr i płac, którzy chcą poznać „nietypowe ” i „trudne” przypadki naliczenia wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikowi.

PROGRAM

I Naliczanie wynagrodzeń 2023 r, ustalanie wysokości poszczególnych wybranych składników.

Wynagrodzenie i świadczenia w przypadku nieobecności pracownika.
Wynagrodzenie urlopowe, a ekwiwalent za urlop.
Dodatkowe składniki wynagrodzenia (premie, nagrody i inne).
Ekwiwalenty i ryczałty za nadgodziny, używanie środków pracy przy pracy zdalnej itp.
Wypłata po zmarłym pracowniku – procedura, ustalenie osób uprawnionych, przykłady.
Składniki wynagrodzenia w podstawie urlopów, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i zasiłków.
Naliczanie świadczeń innym zatrudnionym: zleceniobiorcom, członkom zarządu itp.

II Orzeczenia, wyroki sądu i interpretacje dotyczące różnych świadczeń pracowniczych na tle podatku dochodowego oraz ZUS.

 

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219