Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.01.2022 grupa 11
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
990,- zł od osoby
930,- zł Cena dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w okresie listopad 2021 - luty 2022 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2021 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Podatek od towarów i usług.

Koszt szkolenia:
990 zł od osoby / 930 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Istnieje możliwość zakupu za dodatkową opłatą 189 zł książki wyd. RACHUNKOWOŚĆ pt. „Zamknięcie roku 2021".

Organizacja szkolenia:

Szkolenia będą organizowane w tradycyjnej formie stacjonarnej, a także w formie online.

1. Szkolenia w formie online:

 • Szkolenie będzie odbywać się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting. (Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.)
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mają możliwość rozmowy z wykładowcą on line i na czacie.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

2. Szkolenia w formie stacjonarnej:

 • Szkolenia w formie stacjonarnej będą się odbywać w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, a także w Oddziałach w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pile, Turku.
 • Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia przesyłamy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 • Zajęcia odbywają się w tzw. reżimie sanitarnym. Każdy z uczestników ma mierzoną temperaturę oraz składa odpowiednie oświadczenie.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz serwis kawowy, obiad w każdy dzień szkolenia.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Opłatę prosimy przekazać na konto:
PKO BP S.A. 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
W treści przelewu należy podać: BILANS, nr grupy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY SZKOLENIA BILANS 2021

Grupa Miejsce / forma szkolenia 1-dzień 2-dzień 3-dzień Zgłoszenie
 1 Poznań
- stacjonarnie
24.11.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
29.11.2021
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
06.12.2021
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
zgłoś się
 2 online 01.12.2021
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
13.12.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
20.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
brak miejsc
 3 Poznań
- stacjonarnie
06.12.2021
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
14.12.2021
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
20.12.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
brak miejsc
 4 online 08.12.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
09.12.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
10.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
brak miejsc
 5 Poznań
- stacjonarnie
08.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
13.12.2021
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
17.12.2021
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
zgłoś się
 6 Poznań
- stacjonarnie
09.12.2021
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
13.12.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
10.01.2022
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
zgłoś się
 7 online 16.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
20.12.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
19.01.2022
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
brak miejsc
 8 online 21.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
18.01.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
10.02.2022
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
brak miejsc
 9 online 10.01.2022
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
19.01.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
20.01.2022
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 10 online 10.01.2022
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
17.01.2022
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
02.02.2022
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
zgłoś się
 11 online 10.01.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
12.01.2022
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
18.01.2022
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 12 online 10.01.2022
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
11.01.2022
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
21.01.2022
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
brak miejsc
 13 online 11.01.2022
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
14.01.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
20.01.2022
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
zgłoś się
 14 online 12.01.2022
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
17.01.2022
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
26.01.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
zgłoś się
 15 online 04.02.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
10.02.2022
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
17.02.2022
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
zgłoś się
 16 Ostrów Wielkopolski
- stacjonarnie
25.11.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
10.12.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
15.12.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
zgłoś się
 17 Konin
- stacjonarnie
25.11.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
03.12.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
16.12.2021
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
zgłoś się
 18 Kalisz
- stacjonarnie
26.11.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
09.12.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
14.12.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
zgłoś się
 19 Leszno
- stacjonarnie
02.12.2021
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
10.12.2021
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
14.12.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
zgłoś się
 20 Gniezno
- stacjonarnie
06.12.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
08.12.2021
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
13.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 21 Piła
- stacjonarnie
07.12.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
13.12.2021
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
15.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 22 Turek
- stacjonarnie
09.12.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
21.12.2021
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
13.01.2022
Rachunkowość -
Łukasz Motała
zgłoś się

PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2021

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.) 

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1. Obowiązujące regulacje w prawie bilansowym ze zwróceniem uwagi na ostatnie ich zmiany
1.2. Zasady rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji działania, w oparciu o KSR14
1.3. Prawa do uproszczeń w świetle zasady rzetelnego i jasnego obrazu
1.4 Kiedy powstaje obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg
2.1. Czynności przygotowawcze:
a) inwentaryzacja
b) sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
2.2. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

3. Cyfryzacja rachunkowości:
3.1 e-sprawozdanie finansowe – jak uniknąć problemów z formatem XML i jego podpisaniem 3.2 JPK_KR – czyli księgi dostępne dla każdego bez oprogramowania

4. Zagadnienia szczegółowe
4.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów, w tym leasing, instrumenty finansowe
4.2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat, w tym wpływ umorzenia pomocy PFR na sprawozdanaie finansowe
4.3. Informacja dodatkowa – wybrane zagadnienia, w tym rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
4.4. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego – jakich błędów nie popełniać:
a) Rachunek przepływów pieniężnych
b) Zestawienie zmian w kapitale własnym
4.5. Sprawozdanie z działalności
4.6. Sporządzenie sprawozdania finansowego wobec „podatkowego zamknięcia” w trakcie roku

5. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki
5.1. Zdarzenia po dacie bilansu
5.2. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
5.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
5.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h). 

I. Zamknięcie roku 2021: 

 1. Spółki komandytowe i jawne jako podatnicy CIT
 2. „Estoński CIT” wraz z funduszem inwestycyjnym – podstawowe zasady
 3. Publikacja informacji o strategii podatkowej – nowy obowiązek dużych firm
 4. Ograniczenia amortyzacji środków trwałych
 5. Wybrane przepisy PIT i CIT przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19
 6. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

II. Wielka Rewolucja w podatkach dochodowych od roku 2022: 

 1. Opodatkowanie „ukrytej dywidendy” w CIT
 2. Minimalny podatek dochodowy (CIT)
 3. Aktualizacja informacji spółek jawnych
 4. Doprecyzowanie miejsca rezydencji spółek
 5. Dalsze zmiany w „estońskim CIT”
 6. Opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia
 7. Sprzedaż składnika majątku wykupionego po leasingu
 8. Ograniczenia w zakresie amortyzacji
 9. Zmiana zasad opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
 10. Nowa skala podatkowa
 11. Zmiany w zakresie zaliczek z tytułu działalności gospodarczej
 12. Składanie zeznań rocznych – wzory zeznań, właściwość urzędu
 13. Zmiana zasad ryczałtu za używanie samochodów osobowych przez pracowników
 14. Sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych
 15. Terminale płatnicze – przymus stosowania, ulga w podatku dochodowym, sankcje w VAT
 16. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – obniżenie niektórych stawek,
 17. Zmiany wchodzące w życie po 1 stycznia 2022 r.

Szczegółowy zakres szkolenia może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego

3) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG:  aktualna praktyka, zmiany w 2021 r. oraz zmiany na 2022 r. (7h)

 1. Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021 r. 
 • nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru,
 • ujęcie korekt przez nabywcę,
 • rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę
 • podwyższenie limitu prezentów o małej wartości
 • przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych
 • rozliczenie zaliczki w eksporcie
 • rozszerzenie zakresu WIS,
 • wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego
 • odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży
 • złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych
 • doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej,
 • ułatwienia w zakresie kompensat w kontekście obowiązkowej podzielonej płatności
 1. Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021 r. 
 • krótkie przypomnienie zasad ogólnych raportowania VAT
 • wystawianie i ujmowanie faktur do paragonów oraz faktury uproszczone - z uwzględnieniem zmian w roku 2021 i  objaśnień podatkowych MF
 • sankcje za błędy – kary pieniężne z ustawy VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa,
 • dodatkowe informacje przekazywane w ewidencji VAT po stronie sprzedaży i zakupów (m.in. w zakresie oznaczania dokumentów kodami) – najważniejsze zmiany od 1 lipca 2021r.  oraz 1 stycznia 2022 r.
 1. Pakiet SLIM-VAT(2)  od 1 października 2021 r. 
 •  ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r. – dostosowanie przepisów
 • podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r. – dostosowanie przepisów ustawy
 • ułatwienie korekty deklaracji zwiększającej odliczenie podatku naliczonego
 • uproszczenie opcji opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości zwolnionych z VAT
 • korekta podstawy opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT
 • zmiany w rozliczaniu importu towarów w deklaracji VAT
 • rozliczanie transakcji z kontrahentami z brytyjskimi
 • nowe zasady składania VAT-26
 1. Zmiany planowane od 1 stycznia 2022 r. (program szczegółowy może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego): 
 • możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych -  tzw. „grupy VAT”,
 • opcja opodatkowania usług finansowych,
 • obowiązek stosowania terminali płatniczych, m.in.: zachęta w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych, kary pieniężne;
 • kolejne zmiany z rozliczeniu korekt podatku naliczonego in minus,
 • faktury ustrukturyzowane i centralna baza faktur (Krajowy System e-faktur),
 • zmiany w zasadach wystawianiu faktur i faktur korygujących
 • nowy termin zwrotu 40 dni
 • doprecyzowanie w zakresie stawek obniżonych na niektóre towary i usługi
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219