ul. 17 stycznia 90/21
64-100 Leszno

tel. 65 520 55 12
kom. 514 335 333

email: leszno@skwp.pl

Numer konta
PKO BP S.A. O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678

Godziny pracy

godziny pracy:
pon-pt  8.00 – 14.00

Prezes Zarządu - Urszula Kaczmarek
Pracownik biura -Katarzyna Krajewska

 

Najbliższe kursy i szkolenia Leszno

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 65 520 55 12
kom. 514 335 333

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP S.A. O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678