ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin

tel. 63 243 78 14
fax 63 243 78 12
kom. 660 669 553

email: konin@skwp.pl

Numer konta
PKO BP S.A. O/Konin  61 1020 2746 0000 3102 0236 1590

Godziny pracy

godziny pracy:
pon-pt  8.00 – 16.00

Prezes Zarządu - Elżbieta Chojenka
Pracownik biura - Anna Partyka

Przy Oddziale w Koninie działają:

  • Klub Młodego Księgowego
  • Klub Księgowego Seniora

Organizowane są także bezpłatne odczyty, o których członkowie Oddziału w Koninie powiadamiani są mailowo lub poprzez stronę internetową, w części dostępnej dla członków po zalogowaniu.

W każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00 w Oddziale w Koninie prowadzone są nieodpłatne konsultacje dla Członków Stowarzyszenia. Konsultacje udzielane są w formie ustnej tylko i wyłącznie osobiście  w siedzibie Oddziału przy  ul. Spółdzielców 3.

Zapraszamy serdecznie!

Najbliższe kursy i szkolenia Konin

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 63 243 78 14
fax 63 243 78 12
kom. 660 669 553

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP S.A. O/Konin  61 1020 2746 0000 3102 0236 1590