adres: ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła

tel. (67) 215-53-81

tel. kom. 601 497 690

konto: PKO BP S.A. O/Piła 83 1020 3844 0000 1302 0006 5425

e-mail: pila@skwp.pl

Prezes Zarządu - Zbigniew Ozgowicz

Pracownik biura - Jolanta Grzech, specjalista d/s szkoleń

godziny pracy:

wtorek i piątek 9.00 - 16.00

środa 9.00 - 15.00